Oslo: Mer punktlig flytrafikk etter utbygging

november 23, 2017
Sist endret 
november 23, 2017

OSLO: Utbyggingen av Oslo Lufthavn, som sto ferdig i april, har gjort flyplassen nesten dobbelt så stor som tidligere. Fjorten milliarder kroner har tilførte 21 nye oppstillingsplasser for fly, samt 117.000 kvadratmeter utvidet gulvareal i tillegg til et helt nytt bagasjeanlegg.

Ferske tall viser nå på at den massive utbyggingen trolig har bidratt til positive resultater for trafikken til og fra Oslos hovedflyplass. Selskapet AirHelp, eksperter på flytrafikk og erstatningssaker i flyforsinkelser, har sammenliknet perioden etter nyåpningen av Gardermoen med samme tidsperiode året før. Tallene, som er hentet fra flere internasjonale databaser, viser en klar forbedring i antallet forsinkelser.

Positiv utvikling. I perioden 27. april (åpningsdato) til 15. oktober 2017 ble det registrert 507 erstatningspliktige forsinkelser, altså forsinkelser på over tre timer. Totalt ble det registrert en ontime performance på 85,07 prosent for alle flyvninger i perioden. Til sammenlikning ble det i samme periode i 2016 registrert hele 732 erstatningspliktige forsinkelser.

”Dette er svært positive tall for Gardermoen”, mener landssjef for AirHelp i Norge, Andreas Hermansson.
"Her er det selvsagt flere faktorer som påvirker, men mye tyder på at nye Gardermoen har bidratt til å gjøre flytrafikken mer presis. Vi ser en betydelig reduksjon i lengre forsinkelsene, men også kortere forsinkelser har gått ned det siste året. En reduksjon i forsinkelser på fire prosent er ganske mye i internasjonal sammenheng", sier Andreas Hermansson i AirHelp.

Mindre erstatning. Når det gjelder flyvninger fra Gardermoen, altså forsinkede flyvninger som er erstatningspliktige i henhold til EUs reglement, ga disse et totalt potensielt erstatningsbeløp i angitt tidsperiode i 2016 på 233 millioner kroner. Tilsvarende erstatningssum ble etter åpningen av ”nye” Gardermoen redusert til 155 millioner kroner – en reduksjon på betydelige 78 millioner kroner.

Reise-magasinet King Goya inspirerer og deler erfaringer – på norsk og engelsk. Husk, når du besøker et fremmed land, er du invitert som gjest. Ta kontakt med de lokale og reis gjerne etter oppskriften: ”Pakk lite, dra langt og lev lenge!”.
Følg oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Om vi får din e-post vil vi med jevne mellomrom sende deg spennende reisenyheter.
Newsletter Form (#3)
crossmenu